Picture
Отговорите на Давид за декември и януари са вече онлайн на panik-david.de. Превод на януарските, както и част на декемврийските въпроси и отговори могат да бъдат открити тук. За съжаление нямам много време да преведа всичко (същото се отнася и за тези, които помагат), затова съм избрала по-интересните въпроси и тези свързани със ситуацията в бандата. Следва продължение...

 


Comments
Leave a Reply